Nav jābaidās aizņemties, ir jābaidās būt parādā.

Kad un kāpēc nav jābaidās aizņemties? Pēc būtības, atbildīga un mērķtiecīga aizņemšanās ir pat apsveicama. Aizņemoties naudu persona palielina savu ekonomisko aktivitāti jeb rada sev papildus iespējas tagad, nevis gaida, kad tās radīsies pašas. Izmantojot papildus iespējas tagad, pastāv liela iespējamība, ka radīsies absolūti citas iespējas rīt. Tātad – mērķtiecīga aizņemšanās ir pielīdzināma ieguldījumam personīgajā attīstībā. Vārds “mērķtiecīgs” nozīme ir ļoti plaša un ietver sevī arī atbildi uz jautājumu “Kad?”. Aizņemties var tad, ja ir absolūti skaidrs naudas izlietojuma mērķis. Savukārt mērķim jāiet roku rokā ar reāli izvērtētu nepieciešamību. Un, ja Jūs vēl esat izvērtējis iespēju atmaksāt aizdevumu noteiktos termiņos, Jums noteikti vairs nav jābaidās aizņemties. Rīkojoties pēc dotā scenārija, šāda aizņemšanās jau vairāk ir pielīdzināma “investīcijai sevī”!

Kas tad īsti ir aizdevums? To noteikti nevar uzskatīt par parādu līdz brīdim, kamēr aizņēmējs pilda savas līgumā noteiktās saistības. Pēc būtības aizdevums ir aktīvs, kurš nodots lietošanā uz noteiktu laiku, konkrētu mērķu sasniegšanai par sākotnēji atrunātu samaksu. Līdz ar to, stereotipu, ja esi aizņēmies, tad esi parādā, nevar attiecināt mūsdienīgam piegājienam par aktīvu izmantošanu un vadību.   

Kas tad īsti ir parāds? Ar to, ka aizdevums nav parāds, mēs jau tikām skaidrībā. Pēc būtības parāds ir  maksājuma neatmaksātā daļa, kura nav apmaksāta noteiktajā termiņā,  ilgāk par 30 dienām.  Iestājoties šādi situācijai,  nebanku aizdevējs to nodod parādu piedziņas uzņēmumam.

Kāpēc jābaidās būt kādam parādā? No parāda jābaidās tikai tad, ja neesat adekvāti izvērtējis savu spēju atmaksāt aizdevumu. Pēc būtības, ja rodas grūtības veikt maksājumu, tad vērsieties pie aizdevēja ar konkrētu un pārdomātu piedāvājumu, kā plānojat atmaksāt savas saistības, lai  aizdevējs Jūsu saistības nenodotu parādu piedziņas uzņēmumam. Līdz ar to, aktīvi piedaloties situācijas atrisināšanā, aizdevums nepārtaps parādā. Savukārt, ja uzskatāt, ka labākais variants ir ignorēt problēmas, tad gan Jūsu saistības pārtaps parādā, tuvāko 45 dienu laikā, kopš pirmās kavējuma dienas.  Un, ja Jūs apzināti nemaksājat un ignorējat visus piedāvātos risinājumus, pozitīvai situācijas atrisināšanai, tad, visticamāk, Jums radīsies krietni lielākas neērtības nākotnē. Visa informācija par aizdevumu, tā atmaksu vai neatmaksu tiek nodota Kredītu Informācijas Birojam KIB, kas automātiski izveido Jūsu kredītreitingu un veic ierakstu, ka esat parādnieks. Šis negatīvais ieraksts būs pieejams arī citiem tirgus dalībniekiem, tādejādi visticamāk nākotnē Jums  būs liegta iespēja izmantot jebkādus atlikto maksājumu pakalpojumus, aizdevumus pie jebkuriem aizdevējiem, kā arī preču iegādi uz pēcapmaksu. Tāpēc, ja Jūs esat gudri domājošs cilvēks, Jums parāda nebūs, līdz ar to nav arī par ko baidīties.