Par Mums

Ievads

Jebkura organizācija sastāv no cilvēkiem – darbiniekiem un īpašniekiem. Mūsu gadījumā, tie nav nesaprotami akcionāri vai aizjūru ofšori, tie ir Latvijas republikas iedzīvotāji. 7 cilvēki, kuri rūpējas par alternatīvu finanšu avotu pastāvēšanu. Cilvēki, kam ir tādas pašas intereses un vajadzības, kā tev un man. Sabiedrībā radītais viedoklis par mūsu uzņēmējdarbības formu, mūsuprāt, absolūti neatbilst tam, kas mēs esam un ar ko nodarbojamies. Tāpēc, ar šī emuāra starpniecību, mēs paužam to, ko darām un kas esam.

Mūsu organizācija ir tas, kas ir šie cilvēki un ko tie domā. Tāpēc tālāk nedaudz vairāk par mūsu vērtībām, redzējumu un uzņēmējdarbību.

Mūsu vērtības

Mēs cienām cilvēku. Mēs mīlam cilvēku. Mēs uzņemamies atbildību un prasām būt atbildīgiem.  Mēs esam par stipru ģimeni un stipru valsti. Mēs nenošķiram nacionalitātītes, reliģijas un politiskos uzskatus. Priekš mums, mēs visi esam viena vienota saimnieciski aktīva grupa, kuras interesēs ir celt ikvienas šīs grupas dalībnieka labklājību.

Mūsu redzējums

                Pasaule ir sajukusi prātā, tas ir fakts. Un tikai mūsu pašu izvēle ir ļauties šim neprātam, vai iet par tā saucamo “konservatīvisma” ceļu. Mēs esam konservatīvi. Mēs uzskatām, ja cilvēks aizņemas, tad viņš to dara ar konkrētu mērķi. Tāpēc mūsu produktu klāstā ir tikai divi produkti, īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumi. Jo tikai šie aizdevuma veidi ir orientēti uz mērķtiecīgu naudas izmatošanu. Mērķtiecīgu no tāda redzējuma, ka Jūs vispirms izdomājat resursu izmantošanas nolūku.  Mērķtiecīga finanšu injekcija Jūsu ekonomiskajā vidē sniedz akselerāciju Jūsu personībai vai sociālajam stāvoklim. Problēmas sākās tikai tad, kad resursi ir novirzīti bezmērķīgi, kas neizbēgami noved pie nepanesam finanšu sloga.  ESIET MĒRĶTIECĪGI.

Mūsu uzņēmējdarbība

                Mēs strādājam sapratīgi. Aizdodam atbildīgi un saskaņā ar likumdošanu. Mūsu likmes ir pieņemamas un adekvātas, pamatotas uz risku/izmaksu un vēlamās peļņas veselīgām attiecībām. Mēs ekonomējam katru centu, jo cenšamies saglabāt zemu aizdevumu administrēšanas un apkalpošanas pašizmaksu. Mēs netērējam naudu afērās, lai kliegtu par savu pārākumu salīdzinājumā ar konkurentiem. Piemēram:

  • Aizdevumu salīdzināšanas portāli, kuri nozares līderiem piesaista ap 40% no visiem klientiem, par katru aizdevumu pieprasa  7 līdz 14% no aizdevuma summas. Kā tu domā, kurš par to maksā?
  • Fantastiski krāsainās televīzijas reklāmas. Kā Jūs domājat, cik maksā reklāmas rullīši un raidlaiks. Un kurš par to maksā?
  • Bezmaksas aizdevumi. Vai jūs tiešām domājat ka aizdevums var būt bez maksas?

Mēs klusi dudinām uz priekšu (brīžiem atpakaļ) kopš 2011. gada, esam mikro organizācija, kura piedāvā taisnīgus alternatīvā finansējuma veidus. Mēs netiecamies pēc  kvantitātes, mēs tiecamies pēc kvalitātes. Mēs strādājam ar savu, nevis aizņemtu kapitālu. Mēs maksimāli lojāli izturamies pret mūsu klientiem, it sevišķi gadījumos kad klienti izturas lojāli pret mums. Mums nav milzīgs administratīvais aparāts un alkatīgu akcionāru bars.

Mums ir īpašnieks, kurš ir vienlaicīgi ir vienpersoniska organizācijas valde un paralēli viņš darbojās vēl daudzu uzņēmumu sastāvā.  Mums ir 4 kredītu speciālisti, kas kopumā nosedz 2,6 darba slodzes mēnesī. Mums ir Izpilddirektors, kurš nosedz visus administratīvos, plānošanas un vadības jautājumus. Mēs faktiski esam tieši tāda organizācija, kura neliek saviem klientiem maksāt par birokrātijas uzturēšana.

Ar Cieņu,

Hugo Koks